ТЪРСИ
Гледане на Кафе

Човешкият нос – източник на електричество


 Технологията, предложена от американски изследователи, се основава на пиезоелектричният ефект в човешкия нос, възникващ под влияние на дишането.
  Напредъкът в микроелектрониката и нанотехнологиите, правят възможно създаването на малки биоимпланти с дълготрайно действия, следящи нивото на кръвната захар или гарантиращи гладкото функциониране на пейсмейкъра. Макар и в нищожни количества, за тяхната работа е необходима енергия.

Гледане на Кафе
Носът е необходим не само за да дишаме и да се ровим в него - той е пожизнена мини-батерийка!   (снимка: Heide Benser / Corbis)

  Няма смисъл да се хабят усилия за създаването на миниатюрни енергийни източници, когато човешкото тяло е пълно с микровати „свободна“ енергия, под формата на кръвообращение, движение, отделянето на топлина, дишането, казва проф. Xudong Wang от Университета на Уисконсин в Медисън.
  Именно дишането, или по – точно, въздушният поток, излизащ от ноздрите ни със скорост 2 м/сек., при взаимодействие със специален материал, под формата на тънък филм, генерира енергия чрез пиезоелектричен ефект. Екипът на г-н Wang е използвал техниката на ефективен йонен офорт за изготвянето на филм с микронна дебелина от поливинилиденфлуорид /PVDF/.
  PVDF е биосъвместим материал. Филмът изработен от него, вибриращ под влияние на дишането, преобразува тези колебания в електричество, и имплантите могат да бъдат поставяни в човешкото тяло без страх, уверен е г-н Wang.
  Резултатите от работата са публикувани в списание Energy and Environmental Science.

Гледане на Кафе
Дата: 5 - ти октомври 2011г.

Виж източниците за тази статия
Търсене: Човешкият нос източник на електричество
Човешкият нос – източник на електричество
Технологията, предложена от американски изследователи, се основава на пиезоелектричният ефект в човешкия нос, възникващ под влияние на дишането.
Учени открили уникални свойства на светлината
Група учени под ръководството на Стивън Ранд е открила, че при подходяща интензивност, когато светлината преминава през материал, не провеждащ електричество, светлинното поле е способно да създава магнитно въздействие, което е 100 ...
Пръстови отпечатъци и електричество
Модерните техники за дактилоскопия на местопрестъплението се развиват, но за сега са далеч от съвършенството. Обикновените способи, не винаги са надеждни. При използването на химически агенти например, взетата проба би могла да се ...
Открит е важен източник на енергия за главния мозък
Масата на главния мозък е около 2 % от масата на тялото, а именно той консумира около 20 % от кислорода и 60 % от глюкозата. Обикновено, при условия на достатъчно кислород, глюкозата, се окислява до въглероден двуокис и вода.
Изпробвана е плаваща вятърна турбина, която може да съхранява енергия
Инсталацията, създадена в Швеция, не само превръща вятърната енергия в електричество, но може да се използва като място за съхранение на кинетична енергия.
С металната корозия ще се бори електричество
Британски учени предлагат, стоманените конструкции да бъдат подлагани на електричен шок, за да се предотврати саморазрушаването им.
Apple патентова универсален захранващ адаптер
Apple е подала в американското ведомството за патенти и търговски марки (USPTO) заявката за патент на захранващ адаптер, подаващ електричество едновременно на няколко приспособления от различен тип.
Цветочувствителните слънчеви батерии - с ново ниво на ефективност
Променяйки компонентите и цвета на фотоелектрическия конвертор, швейцарски учени са успели да повишат този показател до 12.3%.
Списание Scientist се закрива
Биомедицинските изследователи загубиха един важен източник на информация, а научните журналисти – още едно издание.
В Европа стартира първият влак, използващ слънчева енергия
Покритият участък от пътя в района на белгийския Антверпен бил оборудван със слънчеви панели. Произвежданото от тях електричество е достатъчно за захранването на двигателя на скоростния влак и железопътната инфраструктура.
 
новости, забавни и любопитни факти за игри, приложения, джаджи, интернет, бизнес, култура, наука, техника и други