ТЪРСИ
Гледане на Кафе

Хората имат естествена потребност да вярват в конспиративни теории


  Ако вярата в конспиративните теории се основава на човешкия мироглед, то да разубедиш нещастния с рационални средства е практически невъзможно. Вярата у хората в подобно нещо е породена от потребността им да осмислят собственото си съществуване.
  Учени от Университета Йейл (САЩ), под ръководството на Anna Newheiser са изследвали причините, поради които хората вярват в теориите на конспирацията. Участници в проучването станали 144 студенти, чели "Шифърът на Леонардо" от Дан Браун. Изследователите смятат, че тези, които приемат за истина мълчанието на католическата църква относно общите деца на Исус от Назарет и Мария Магдалина, не са маргинали и са много ценни за науката.

Гледане на Кафе
"Шифърът на Леонардо" се основава главно на предположението, че в картината "Тайната вечеря" на Леонардо фигурата отляво на Исус, не е Йоан Богослов, а Мария Магдалина. (Изображение: Bettmann / Corbis)

  На студентите били задавани най- разнообразни въпроси, покрай които те изразявали съгласие или несъгласие с основните тези в "Шифърът на Леонардо", коментирали християнския канон и философията ню ейдж, като правили и оценка на страха от смъртта. 50 от избраните участници/най – убедените в съществуването на църковен заговор/ получили след това убедителни доказателства, че твърденията на г-н Браун са неверни. В резултат, клонящите към християнството били потресени, а вярата в правотата на писателя, при споделящите ню ейдж философията – останала непроменена. /при проучването християнството не се противопоставяло на атеизма, а на ню ейдж; поради сходството му с мирогледа, който в книгата се сблъсква с християнския./
  В  "Шифърът на Леонардо" вярвали и тези, които имали по – силно изразен страх от смъртта. Изследователката обяснява резултатите от проучването с това, че конспиративните теории намаляват тревогата у хората, произтичаща от липсата/в техните възприятия/ на контрол върху собственото им съществуване, предлагайки им „причините, поради които нещата се случват“. Тя нарича убедеността на хората в истинността на конспиративната теория „фундаментална“. Г-жа Newheiser смята, че тази вяра е свързана не само с контрола над съществуването, но и с неговия смисъл, а също и с чувството за лична безопасност, като подчертава, че логиката в подобни случаи е неефективно средство за разубеждаване.
/Трябва да добавим, че – съгласно резултатите от проучването – естеството на вярата в конспиративните теории е „фундаментално“ само тогава, когато е свързано със светогледа на човека – много от вярващите на Браун са се отказали от него./ 
  Anna Newheiser и нейните колеги наричат изследването си предварително проучване, като възнамеряват да продължат работата си по изследване на причините, поради които хората вярват в други популярни конспиративни теории.
  Резултатите от изследването са публикувани в списание Personality and Individual Differences.

Гледане на Кафе
Дата: 19 - ти септември 2011г.

Виж източниците за тази статия
Търсене: Хората имат естествена потребност да вярват в конспиративни теории
Хората имат естествена потребност да вярват в конспиративни теории
Ако вярата в конспиративните теории се основава на човешкия мироглед, то да разубедиш нещастния с рационални средства е практически невъзможно. Вярата у хората в подобно нещо е породена от потребността им да осмислят собственото си ...
Върху политическите възгледи влияе силата на отвращение
Хората продължават да вярват в рационалността на своите политически убеждения, но учените са по-склонни да вярват, че това е не повече от физиологичен процес.
Неевклидова геометрия
Много сериозни теоретични физици сега вярват, че по-високите измерения не само съществуват, но могат да обяснят някои от най дълбоките тайни на природата.
Чувството на вълнение заставя хората да споделят новини
За да стане заразна, новината трябва да предизвиква изненада, страх или гняв, но не успокоение или тъга.
Zynga представи своята собствена социална платформа
Представянето на системата, направено по-рано под работното заглавие Project Z, се проведе вчера, 11 октомври в Сан Франциско. Разработчиците вярват, че по този начин ще бъдат по-близо до потребителите
Чело широко, а мозък малко
Голям череп и високо чело може да имат и твърде ограничени хора, така че не бива да избираме приятелите си по големината на шапката.
Как мъжете оцеляват с една Х-хромозома
Различните видове животни имат различни молекулярни механизми, компенсиращи недостига на едната Х-хромозома при мъжките индивиди.
Прагове на усещанията
И така, някои хора могат да имат по – остър слух, но музиката за тях да бъде само шум, а други, с по – слаб слух, да забелязват в нея значително повече неща
Изобретение, което ще помогне на хората да преживеят в случай на мащабна катастрофа
Появи се изобретение от руски учени, което ще помогне на хората да оживеят в случай на мащабни природни или предизвикани от човека катастрофи.
Буда
За разлика от християнството и исляма, будизмът съдържа силен пацифистки елемент. Макар будистите да са 200 милиона, в сравнение с 500 милиона мюсюлмани и около 1 милиард християни, с ориентацията си към ненасилие , имат по – голямо ...
123456 ... 19
 
новости, забавни и любопитни факти за игри, приложения, джаджи, интернет, бизнес, култура, наука, техника и други