ТЪРСИ
Гледане на Кафе

Описан е прост начин за контрол на магнитните свойства на полупроводниците


 

Гледане на Кафе
Обикновен титанов диоксид - (илюстрация Eye of Science / Science Photo Library).

Японски физици са открили обещаващ метод за обратимо превръщане на парамагнитни във феромагнитни полупроводници.
  Феромагнетизмът, както е известно, включва спонтанно подреждане на електронните спинове, което се наблюдава в определен температурен интервал в метали от рода на желязото и кобалта. Парамагнитите, напротив, се държат като немагнитни материали, докато не бъдат поставени във външно магнитно поле, ориентиращо посоката на електроните. Силицият, най – разпространения сред полупроводниците, се отнася именно към парамагнитите.
  Авторите взели друг полупроводников материал, титанов диоксид, добавили към него кобалт и получили съединението Ti0,90Co0,10O2. При нормални условия, спиновете във всеки кобалтов йон се изравняват, но йоните се ориентират хаотично, което се и очаква от парамагнита. В проведения от японците експеримент, на пробата от това съединение се подавало напрежение, в обема му попадали „допълнителни” електрони, които, така да се каже, пренасяли информацията за посоката на спина от един йон към друг и материалът ставал феромагнит.
  Този опит не може да се нарече новаторски, доколкото възможността за такава промяна на магнитните свойства на полупроводниците е била демонстрирана още през 2000 година. Особеностите на експерименталните методи правят новата работа интересна: ако преди 11 години, прехода между магнитните състояния е ставал при температура 25 К и напрежение от 125 V, то сега температурата е съответствала на стайната, а потенциалната разлика е била 4 V.
  Според авторите, откритият от тях удобен начин за контрол на магнитните свойства, следва да допринесе за развитието на магнитнорезистовата оперативна памет. Елементите на такава памет са съставени от два феромагнитни слоя, разделени с тънък слой от диалектрик, при което електрическото съпротивление на клетката се променя в зависимост от ориентацията на намагнитването в слоевете. Обикновено еднаквата ориентация, съответстваща на по – ниско съпротивление, се интерпретира като „0”, а състоянието с по – високо съпротивление – като „1”.
  За записа на информация в клетката се налага използването на  комбинация от магнитно поле и ток. Ако спиновете могат да бъдат „обърнати”, подавайки им напрежение, магниторезисторната оперативна памет ще стане много по – атрактивна разработка.
 

Гледане на Кафе
Дата: 31 - ви май 2011г.

Виж източниците за тази статия
Търсене: Описан е прост начин за контрол на магнитните свойства на полупроводниците
Описан е прост начин за контрол на магнитните свойства на полупроводниците
Японски физици са открили обещаващ метод за обратимо превръщане на парамагнитни във феромагнитни полупроводници.
Изследвани са хидродинамичните и акустични свойства на тибетските пеещи чаши
Звукът на пеещите чаши служи за молитва, медитация и релаксация. Тези звукови резонатори са популяризирани от будизма, макар, че първи са започнали да ги правят тибетските огнепоклонници.
Учени открили уникални свойства на светлината
Група учени под ръководството на Стивън Ранд е открила, че при подходяща интензивност, когато светлината преминава през материал, не провеждащ електричество, светлинното поле е способно да създава магнитно въздействие, което е 100 ...
Изобретен е най – лекият материал
Тобиас Шедлър от HRL Laboratories (САЩ) и колегите му са предложили нов метод за производство на много леки материали с неочаквани свойства, които ще изведат архитектурното проектиране на микро ниво.
Могат ли да се лакират ноктите с вирус
Изследователи открили, че вирусите притежават оцветяващи свойства, неотстъпващи на традиционните пигментни оцветители.
Разработен е безопасен и енергийно ефективен мозъчен имплант за улавяне на невронни сигнали
Устройството, имплантируемо под кожата на главата, може да чете мозъчните сигнали и да ги използва за управлението на компютър.
Революционен начин за изучаване на програмиране
Този начин е приложен на практика в Khan Academy, предлагайки на всички желаещи среда за разработка.
Водата може да тече при 130 градуса под нулата
Резултатът е интересен и с това, че ни помага да разберем много аномални свойства на водата. - казва ученият. - Например, беше предсказано, че водата има две различни течни фази при ниски температури. Аз успях да потвърдя наличието ...
Как от ориз се получава човешка кръв
Учените са открили начин за изработването на човешки албумин от оризови зърна.
Есенният минзухар може да спаси човечеството от рак
Отровният алкалоид колхицин, съдържащ се в есенните минзухари, може да се окаже универсално средство против рак. Учените са открили начин, да го насочват към раковите образувания така, че попътно да не убива здрави клетки.
123456 ... 18
 
новости, забавни и любопитни факти за игри, приложения, джаджи, интернет, бизнес, култура, наука, техника и други