ТЪРСИ
Гледане на Кафе

МАНИХЕЙ

216 – 276


Манихейството е религия, която макар и да не съществува днес, е имала многобройни последователи.Тя успява да просъществува повече от 1000 години.
  Манихей е персийски пророк от ІІІ в. Той е роден в Месопотамия, част от Персийската империя по времето на Арсак. По това време повечето персийци вярвали в учението на Заратустра, но Манихей е възпитан в малка религиозна секта силно повлияна от християнството. На 12 години имал своите видения, а на 24 започва да проповядва религията си.

Гледане на Кафе
Отначало няма успехи в собствената си страна и заминава за Северозападна Индия.
  В 242 г. се завръща в Персия и си урежда аудиенция при цар Шапур І. Манихей прави силно впечатление на царя и той му позволява да проповядва новото си учение в цяла Персия.За около 30 години Манихей безпрепятствено проповядва и спечелва голям брой последователи. През същия период изпраща и мисионери в чужди страни. Неговата нарастваща популярност предизвиква антагонизма на свещенослужителите на Заратустра. Когато около 276 г. на престола застава новия владетел- Бахрам І, Манихей е задържан и хвърлен в затвора. След 26 дневни жестоки изтезания, умира.
В тази вяра интересно са синтезирани по – ранни религии. Манихей признава като пророци Буда, Заратустра и Исус, но твърди, че е получил по – пълно откровение от тях. Може би най – поразителното е, че това учение води началото си от дуализма на Заратустра.Манихей учи, че светът не е подчинен на един – единствен бог, а по – скоро е място, където се води борбата между две силни начала. Едното е злото, което отъждествява с мрака и материалното, а другото - доброто , синоним на светлината и духовното.
Това напомня за християнските Бог и Сатана, но според манихейството, двете начала, добро и зло, са еднакво силни.
  Манихейците отъждествявали душата на човека с доброто, а тялото му – със злото. Това води до отричане на всякакви полови отношения – дори за възпроизводство. Забранени са дори яденето на месо и пиенето на вино. Изглежда невъзможно подобна вяра да спечели последователи, но манихейския морален кодекс в крайна сметка не бил труден за спазване. Пълният набор от въздържания бил само за „Избраните”/има и други религии, които изискват безбрачие/. Останалите наричали „Слушатели”.За тях имало религиозни обреди, но те можели да се женят, да пият вино и да ядат месо. Единствената разлика била, че след смъртта, душите на „избраните” отивали направо в Рая, а пътят на „слушателите” бил малко по – дълъг към него.
  Дори след смъртта на Манихей, учението му печели последователи от Индия до Европа. Стига до Испания, а на изток до Китай. Превръща се в сериозен съперник на християнството. Към края на VІІІ в. манихейството става официална религия на уйгурите, които владеят значителен район от Западен Китай и Монголия, а от там до остров Тайван.
  Възходът на исляма през VІІ в. и утвърждаването на християнството за официална религия на Римската империя, слагат началото на края на манихейството. Започва неговото жестоко гонение и унищожение, а нашествията на монголите през ХІІІ в. го довършват окончателно.
  Междувременно от манихейството възникват в Европа много секти. През VІІ в. във Византия се появяват павликяните. Към Х в. на Балканите идва ред на Богомилите. Албигойците или катарите/по името на френския град Алби/, които смятат себе си за християни, са по – близко до манихейството и правоверните църковни власти ги обявяват за еретици. Въпреки ужасните жертви и опустошения, на които ги подлага папа Инокентий ІІІ, катарите изчезват в Италия чак през ХV в.
  Вярно е, че Манихей е почерпил идеите си от по – ранни мислители, но той успява да съчетае различни възгледи в строго определена нова система, създава църковна организация и написва манихейското свещено писание. Рядкост е  такова важно масово движение да е дело на един – единствен човек.
  Гледане на Кафе
Дата: 2 - ри април 2011г.

Виж източниците за тази статия
Търсене: Манихей
Манихей
От манихейството възникват в Европа много секти. През VІІ в. във Византия се появяват павликяните. Към Х в. на Балканите идва ред на Богомилите. Албигойците или катарите/по името на френския град Алби/, които смятат себе си за християни, ...
 
новости, забавни и любопитни факти за игри, приложения, джаджи, интернет, бизнес, култура, наука, техника и други