ТЪРСИ
Гледане на Кафе

МАГИЯТА НА ЕЗЕРОТО БАЙКАЛ

Гледане на Кафе

Освен всичко друго, Байкал е 20 % от световния запас на чиста питейна вода. Езерото е разположено в южната част на Източен Сибир. С формата на зараждащ се полумесец Байкал се врязва от  югозапад на североизток между 55о,47/  и  51о,28/  северна ширина и 103о,43 и 109о,58/ източна дължина. Езерото е 636 км. Максималната ширина в централната част е 81 км, минимална ширина е в предната част на делтата на р. Селенга- 27 км.
   Байкал се намира в самия център на Азиатския континент на територията на Русия, между републиките Бурятия/източното крайбрежие/ и Иркутстка област/западното крайбрежие/.
  На водната повърхност на Байкал биха се поместили европейски страни като Белгия, Норвегия, Дания. Площта му е 31, 5 хиляди кв. километра.
   

Байкал е разположен на 455 м над морското равнище.Бреговата линия е около 1850 км/ с изключение на крайбрежието на север от о. Ярки/. Повече от половината брегова ивица е защитена от природозащитни организации. Максималната дълбочина на езерото е 1637 м., средната - 730 м. Понякога в литературата се срещат твърдения, че максималната дълбочина е 1642 м. Кое твърдение е правилно? Отговорът на този въпрос е малко парадоксален - и двете са правилни. Работата е в това, че грешката при измерването на такива дълбочини е около 2% т.е.- 30м. Затова е правилно да се твърди, че най- голямата дълбочина е 1640 м, но да не забравяме за възможната грешка от няколко десетки метра.

В Байкал се вливат 336 постоянни реки и потоци, като при това, половината от водния обем постъпващ в езерото, носи Селенга. От Байкал изтича само една река - Ангара. Впрочем, въпросът за броя на реките вливащи се в Байкал е достатъчно спорен, вероятно са по - малко от 336. Несъмнено Байкал е най- дълбокото езеро в света, като най - близкия претендент за това звание е африканското езеро Танганайка, отстъпващо с цели 200 м.
  В Байкал има 30 острова, но и по този въпрос няма единодушие. Най-големият е о. Ольхон. На о. Ольхон има осем населени пункта, които са съсредоточени в западната част на острова. С размерите си се отделят два - Хужир и Харанцы. Хужир разполага с два музея, пазар, няколко магазина и кафене. Дори може да се намери и интернет.
  Обикновено в литературата се посочва възраст на езерото от 20 - 25 млн.години. Всъщност този въпрос трябва да се счита за открит, дотолкова, доколкото приетите методи за определяне на възрастта имат значение до няколко десетки хиляди години. Очевидно, първата оценка е най-близко до истината. Байкл всъщност е много древно езеро. Ако допуснем, че е на няколко десетки милиона години, то това е най- древното езеро на Земята.
  Смята се, че Байкал е възникнал в резултат на тектонични сили. Тектонични процеси стават и в настоящия момент, израз на които е високата сеизмична активност на Прибайкалието.
  Относно произхода на думата „ Байкал ” са посветени многбройни научни изследвания, които показват липса на яснота по този въпрос. Има около десетина възможни обяснения за произхода на името. Сред тях най - вероятният вариант е от тюркски/ Бай- ку /- богато езеро. От останалите версии се открояват още две: /Байгал/ - голям огън и /Байгал Далай/- голямо езеро. Народите, живели на брега на езерото, наричали Бйкал всеки по своему. Евенките например – Ламу, бурятите – Байгал Нур, даже и китайците имали име за Байкал - „ Бейхай ”- Северно море. Първите руски изследователи през ХIII в. използвали евенкското име Ламу /море/.След това преминали към бурятското „ Байгал” смекчавайки буквата ” Г ”. Много често Байкал го наричат море, просто от уважение, за буйния нрав, и за това, че противоположния бряг се крие някъде в мъглата. При това, има Малко море и Голямо море. Малкото море е разположено между северното крайбрежие на Олъхон и материка, всичко останало е Голямо море.
  Байкалската вода е уникална и удивителна, като самия Байкал. Тя е необикновено прозрачна, чиста и наситена с кислород. В не толкова древни времена се е считала за лечебна. Пролет, прозрачността на Байкалските води, измерени с диск secchi / бял диск с диаметър от 30 см/представлява 40 м. За сравнение, в Саргасово море, което се счита за еталон на прозрачност, тази величина е равна на 65 м.
По – късно, когато започва масовия цъфтеж на водораслите, прозрачността на водата намалява, но в тихо време, при разходка с лодка, дъното се вижда на достатъчно голяма дълбочина. Тази висока прозрачност се обяснява с това, че Байкалската вода, благодарение на обитаващите я живи организми, е много слабо минерализирана и близка до дестилираната.
  Обемът на водата в Байкал е около 23000 км3, което представлява 20 % от световните и 90 % от руските запаси на питейна вода. Ежегодно екосистемата Байкал възпроизвежда около 60 км3 прозрачна, наситена с кислород вода.
  Климатът в Източен Сибир е рязко континентален, но огромната водна маса съдържаща се в Байкал и неговото планинско обкръжение, създават необикновен микроклимат. Байкал работи като голям термостабилизатор - зимата в Байкал е топла, а лятото не по - прохладно, отколкото, например в Иркутск, намиращ се на 70 км. от езерото. Разликата в температурата обикновено е около 10оС. Значителен принос за този ефект имат горите, растящи почти по цялото крайбрежие на Байкал.
  Влиянието на Байкал не се свежда единствено до регулиране на температурния режим. От това, че изпарението на хладната вода от повърхността на езерото е много незначително, не могат да се образуват облаци над Байкал. Освен това, въздушните маси, донасящи облаци от сушата, при приближаване на крайбрежните планини се нагряват и се разсейват. В резултат, в голяма част от времето небето над Байкал е чисто. За това говорят и цифрите: часовете на слънцегреене в района на о. Ольхон са 2277 ч. /за сравнение на брега на Рига - 1839 ч./
Не бива да мислим обаче, че слънцето на езерото грее постоянно, ако нямате късмет, то може да се случи една, дори две седмици да бъде отвратително дъждовно, даже в най слънчевото място на Байкал - о.Ольхон, но това се случва много рядко. Средногодишната температура на водната повърхност  е + 40С. Близо до брега, през лятото температурата достига + 16, + 170С, а в плитките заливи до + 22, + 230С.
  Уникален е ефектът на „Байкалската оптическа леща”. Той възниква в кристално чист въздух и периодичен северозападен вятър. Местното название на този вятър е „Горной”, „Сарма”. Проявата на тази оптическа леща се изразява във възможността да видиш отдалечени предмети с висока яснота. Линията на хоризонта се отдалечава на 150 км.Върховете на дърветата се виждат отчетливо на 50 км. Могат да се разгледат планинските върхове на разстояние 100 км. Чрез нея може да се види огън на противоположния край на езерото, до който има около 55 км.
    На Байкал почти винаги духа вятър. Известни са повече от 30 местни названия на ветровете. Това не означава, че съществуват толкова много различни ветрове, просто много от тях имат по няколко имена. Особеността на Байкалските ветрове е в това, че почти всички от тях духат по крайбрежието и подслоните от тях не са толкова много, колкото бихме искали. Преобладаващите ветрове са : северозападен- наричан често „планински ”, североизточен - „ ангаре ”, югозападен - „ култук „ , югоизточен  – „ шелонник” .  Максималната скорост на вятъра, измерена на Байкал е 40 м/ s. В литературата се среща и до 60 м/s, но надеждни свидетелства за това няма.
  Където има вятър, там има и вълни. Вълните на Байкал достигат до 4 м. Казват, че понякога достигат до 5 даже 6 м., но това е преценка на ”очите” и като правило е с голяма грешка. Височината от 4 м. е измерена с помощта на инструменти в открито море. Вълнението е най - силно пролет и есен. През лятото силните вълни са рядкост и често се случва да е спокойно.
  Като във всяко море и в Байкал съществуват течения. Предизвикани са от разликата в атмосферното налягане, вятър, вливащите се в езерото реки … Скоростта на течението е само няколко см/ s, рядко повече от 10 см/s  и намалява с увеличаване на разстоянието от брега и дълбочината.
  В Байкал живеят повече от 2600 вида и разновидности на животни, и повече от 1000 вида растителни организми. От време на време откриват нови видове. Има основание да се предполага, че до настоящия момент на науката са известни само 70- 80 % от видовете живи организми, обитаващи водите на Байкал. В миналото, когато науката не е била на ниво, средно са откривали 10 нови вида на година. Около 40 % от растенията и 85 % от всички видове животни, обитаващи Байкал, са ендемични, т.е. срещат се единствено в Байкал. Живите организми в езерото са разпространени от повърхността до максималната му дълбочина. В езерото са открити 58 вида риба. Най- известните са: сьомга, бяла риба, липан, пъстърва, есетра, лютиче.
  По брега има около 2000 вида растения и гнездят над 200 вида птици. В Байкал се срещат уникални, типично морски бозайници - байкалски тюлен. Предполага се, че е попаднал в Байкал от Ледовития океан в Ледниковия период по р. Енисей и Ангара. Сега в езерото има около няколко десетки хиляди тюлени.
На територията на Иркутск работи лимнологически институт/лимнологията е наука изучаваща езерата/. Към независимите научни организации изучаващи Байкал е и Байкалският изследователски център - АНО. Изследването на дълбините на Байкал започва през 1977 г. с помощта на обитаеми потопяеми апарати. Първият апарат от този тип е бил изработен от канадските специалисти „Пайсис” . В „Листвингнов” залив, апаратът е потопен на дълбочина 1410 м. Границата от дълбочина 1637 м., с „Пайсис” била достигната от източната страна на о. Ольхон през 1991 г. През 90-те години на миналия век е проведен съвместен руско - американско - японски проект за изучаване на дънните отлагания в Байкал. Получените данни имат значение за изучаване историята на формиране на езерото и историята на климатичните изменения в него.
  В периода 1993 - 98 г. на езерото е построен дълбоководен неутринов телескоп NT 200. С негова помощ е открита висока неутринова енергия.
  През 2008 - 2009 г., с помощта на проекта „Светът на Байкал”, са поставени 60 потопяеми дълбоководни апарата. Потопен е и дълбоководния обитаем апарат „Мир”. Извършен е комплексен мониторинг и първото потапяне е на дълбочина 1580 м.
    На 05.12.1996 г. , на 20-та сесия на Комитета за Световно наследство, проведена в мексиканския град Мерида, Байкал е включен в списъка на природното наследство на ЮНЕСКО.
 

Гледане на Кафе
Дата: 24 - ти март 2011г.

Виж източниците за тази статия
Търсене: Магията на езерото Байкал
Магията на езерото Байкал
Байкал е 20 процента от световния запас на чиста питейна вода.На водната повърхност на Байкал биха се поместили европейски страни като Белгия, Норвегия, Дания.
Изгражда се най – голямата плаваща сцена в света
Оперният фестивал в австрийския град Брегенц се слави с най – голямата в света плаваща сцена, която се монтира във водите на езерото Бодензее и се декорира така, че неизменно поразява въображението. Предходните години не правят изключение.
Монголия
Монголците съдействали за обмена между нациите, като създали нови и усъвършенствали стари системи. Благодарение на монголците, почти всички страни излезли от своята изолация и това е първата глобализация в света.
Хайнрих Хайне
Хайнрих Хайне е първият модерен литературен творец на немски език и най – великият лирик от периода на романтизма
Най – звучният пенис в света
Мъжките на водната дървеница Micronecta scholtzi, с помощта на своя полов орган пеят на самките любовни серенади. И не просто серенади, а най – звучните в животинския свят.
Осем необичайни вида транспорт
Автобуси, таксита, влакове и самолети се срещат навсякъде по света. Пътуването до мястото което ви интересува може да се превърне в истинско приключение, ако го направите на някои от най – необичайните видове транспорт.
Република Адигея
Повече от 1/3 от площта на Адигея е заета от специално защитени природни територии, с различен статус и категория. Шест от най – големите защитени територии, сами по себе си представляващи рядкост със съхраненото биологично разнообразие ...
Цанко Лавренов
Търсещ своя собствен творчески път, Цанко Лавренов преминава през различни стилове - от наивно-реалистичен до модерния по онова време сецесион, но още тогава той съзнава, че това е най-лесният път, по който можеш да се плъзнеш към ...
Чарли Чаплин
Повече от тридесет години живях като в аквариум за златни рибки. Моят живот бе достояние на всички и на мен отвсякъде ми оказваха натиск. Но каквито и да са моите лични убеждения, аз настоявам, че те са непоколебимо честни, аз се придържам ...
Древна Месопотамия
Месопотамската цивилизация е една от най – древните, ако не и най – древната в света. Именно в Шумер, в края на ІV-то хилядолетие пр.н.е., човешкото общество, едва ли не за пръв път, излиза от първобитния стадий и встъпва в епохата ...
 
новости, забавни и любопитни факти за игри, приложения, джаджи, интернет, бизнес, култура, наука, техника и други