ТЪРСИ
Гледане на Кафе

Как е започнало размножаването на Земята


  Изследователи са симулирали молекулярен процес, чрез който е възможно да са се размножавали първите протоклетки на нашата планета.
  Животът, появил се на Земята, на първо място е трябвало да се научи да възпроизвежда сам себе си. От каквото и да са се състояли, както и да са изглеждали първите протоклетки, те е трябвало да имат информация за себе си, която да предават на потомците. Как първите организми са решили тази задача – е една от най – големите загадки в биологията.
  За да разберат, как се е зародил живота на планетата, изследователите се опитват да пресъздадат подобен процес в лабораторни условия. До сега, самостоятелно възпроизвеждащи се молекулярно-биологични структури с наследствена информация, никой не е успял да създаде. Учени от университета в Токио (Япония) са направили неочаквано голям напредък в тази посока.
  Създадените от тях протоклетки се състоят от ДНК и липиди, образуващи мембрана, която отделя организма от околната среда. Идеята на учените била в уловката: ДНК и липидната мембрана били с противоположен заряд, след което закрепили ДНК към мембраната. Получило се мехурче-везикула, във вътрешността на което от стените висели наследствените молекули: напълно сходно с най – първият организъм на Земята. Освен закрепената ДНК, във вътрешността на протоклетката имало и компоненти за полимеразна верижна реакция (PCR). Тази реакция се използва почти навсякъде, от фундаменталните изследвания до ежедневната клинична практика. PCR позволява бързо и лесно да се „размножи“ генетичния материал: на базата на матерната молекула ДНК с помощта на специален белтъчен ензим се печатат дъщерни копия.

Гледане на Кафе
Самовъзпроизвеждащи се мембранни везикули преди (вляво) и след (вдясно) добавяне на материал за изграждането на нови мембрани; белите стрелки показват мехурчетата в процес на делене. /снимка: авторите на изследването/

  Поставянето на компоненти за полимеразна верижна реакция във вътрешността на везикулата, довело до появата на голям брой нови копия на ДНК, които също се прикрепили към мембранната стена. След това учените добавяли излишък от липиди, които вливали в мембраната на изходния везикул. Мастните молекули се групирали около новосинтезираните молекули ДНК и в крайна сметка се формирало ново мехурче, което се откъсвало от дъщерната протоклетка. Резултатите са публикувани в списание Nature Chemistry.
  На теория мембраните мехурчета можели да се делят и без ДНК, но на практика това ставало много бавно. Може би, първоначално всичко се е случвало точно така и в някакъв момент древните мембранни мехурчета са получили ДНК, която ускорила процеса и новите везикули придобили еволюционно предимство.
  Учените казват, че именно химичната еволюция е довела до биологичната. Представените опити могат да имат не само общотеоретично, но и практическо значение - например, за създаване на синтетични организми с желаните свойства.

Гледане на Кафе
Дата: 16 - ти септември 2011г.

Виж източниците за тази статия
Търсене: Как е започнало размножаването на Земята
Как е започнало размножаването на Земята
Изследователи са симулирали молекулярен процес, чрез който е възможно да са се размножавали първите протоклетки на нашата планета.
Направен е уникален модел на Земята
Изследователи от Университета на Мериленд са построили модел на вътрешността на Земята. Изработването му отнело 10 години и 2 млн. долара.
Съставена е гравитационна карта на Земята
Как изглежда нашата Земя от гравитационна гледна точка. Новият компютърен модел демонстрира неравномерността на гравитацията върху повърхността на нашата планета. Земята в това изображение не прилича на идеалния глобус, с който всички ...
Развитието на мозъка при бозайниците започнало с носа
Първите бозайници са били малки нощни животни, ловуващи с помощта на обонянието. Разширението на обонятелния дял в мозъка, съдействало за развитието на други мозъчни центрове при потомството им.
Ядрото на Земята ще бъде пресъздадено върху повърхността и
Във Франция заработи система имитираща условията, при които се намира материята в земното ядро.
Холандски изобретател е намерил способ за отглеждане на гори в пустинята
Победител на годината, според списание Popular science, е просто устройство, с чиято помощ е възможно всички пустини на Земята да бъдат покрити с гори.
В Хонконг е разработен проект за противоураганна къща
При първите признаци на урагана съоръжението… се скрива под земята, като неговите обитатели са в безопасност по време на стихийното бедствие.
Предложено е построяването на земостъргач в центъра на Мексико
По идея на мексикански архитекти, сградата трябва да се вкопае на около 300 м в земята.
Японските военни са създали летяща робосфера
Радио-управляемият робот, с размерите на баскетболна топка, се отделя от земята с помощта на единствената си перка и поддържа равновесие с помощта на осем подвижни крила, затворени в сферична обвивка.
Десет от най-интересните научно обосновани начина да се сложи край на човечеството
Всъщност животът, възникнал на Земята преди около 3.5 милиарда години, е много крехък и смъртта е нормална част от неговата история.
 
новости, забавни и любопитни факти за игри, приложения, джаджи, интернет, бизнес, култура, наука, техника и други