ТЪРСИ
Гледане на Кафе

Вярата в липсата на свободна воля ни лишава от свобода на волята


  Ако на човек му се каже, че свободна воля не съществува, неговият мозък може да се вслуша.
  Изследване на хора, които четат изказвания, дискредитиращи идеята за свободна воля, показало незабавно снижаване на мозъчната дейност, свързана с доброволна работа. „Оказва се, че представите за свободна воля могат да изменят мозъчните процеси, свързани с най – основните моторни функции.” – обобщава ръководителят на проучването Давид Ригони от университета в Падуа (Италия).

Гледане на Кафе
Данни от експеримента

  Учените помолили тридесет души да прочетат откъс от книгата на Франсис Крик "Amazing Hypothesis: The Scientific Search for the soul " /”Удивителната хипотеза: Научно търсене на душата”. Половината чели пасажите, в които не се споменава за свободна воля, а другата половина – пасажите, където тя се нарича илюзия. Двете групи били включени към електроенцефалографи, които проследявали „потенциалната готовност” – това са показатели на неврологичните „изчисления”, протичащи за милисекунда  преди доброволното движение. После участниците били помолени да натиснат бутона на мишката, след като курсора е мигал известно време. Хората с потисната воля направили  това, за част от секундата по-бързо от контролната група, макар че потенциалът им бил по – нисък. Вероятно, загубата на увереност в съществуването на свободна воля, е причината за закъснението между съзнателният избор и действието.
  Предишни експерименти показали, че дискредитацията на свободната воля, поощрява хората към лъжа, чувстват се по – малко полезни и въобще губят мотивация.
  Това е едно от първите изследвания, показващи връзката на моторно-сензорно ниво. Вероятно, абстрактната система от вярвания, притежава по – съществено влияние върху „физиката”, отколкото се смяташе досега.
 

Гледане на Кафе
Дата: 1 - ви юни 2011г.

Виж източниците за тази статия
Търсене: Вярата в липсата на свободна воля ни лишава от свобода на волята
Вярата в липсата на свободна воля ни лишава от свобода на волята
Изследване на хора, които четат изказвания, дискредитиращи идеята за свободна воля, показало незабавно снижаване на мозъчната дейност, свързана с доброволна работа.
Хората имат естествена потребност да вярват в конспиративни теории
Ако вярата в конспиративните теории се основава на човешкия мироглед, то да разубедиш нещастния с рационални средства е практически невъзможно. Вярата у хората в подобно нещо е породена от потребността им да осмислят собственото си ...
Основателят на PayPal строи либертарианската утопия върху плаващи острови
Идеята е, на тези своеобразни независими територии, да се формират нов тип общества, чиято основа е личната свобода. Общностите ще бъдат свободни от наредби, закони и морални конвенции, включително регламенти за неща като заплати или ...
Една котка може да зарази няколко хектара дива природа
Проучванията показали, че няколко домашни или подивели котки, разхождайки се на свобода, могат да заразят с Токсоплазмоза почти всички животни в рамките на стотина хектара.
Защо многоклетъчните организми не се разпадат на отделни клетки
Според изследователите, близкото родство между отделните клетки ги лишава от смисъл да се конкурират помежду си и това е основната причина многоклетъчните организми да запазват целостта си.
Цай Лун
Откриването на хартията дава мощен тласък в културното развитие на Китай. След второто столетие, в течение на 7 -8 века, китайската цивилизация според повечето преценки е най – напредналата в света. Липсата на подходящ за писане материал ...
Барух Де Спиноза
Въпреки скромния си и почти неизвестен живот, Спиноза е признат за една от големите личности в историята на философията. Отхвърляйки божествеността на Библията, той се прекланя пред разума
Роботи – бебета ще помагат при изучаване на процеса на формиране на човешкото ходене
Механичните същества не само се движат като едногодишни деца, но са в състояние да се учат на нови движения.
Човешкият нос – източник на електричество
Технологията, предложена от американски изследователи, се основава на пиезоелектричният ефект в човешкия нос, възникващ под влияние на дишането.
Исландия може напълно да забрани тютюнопушенето
Внесеният за разглеждане в парламента закон ще позволява продажбата на цигари само в аптеките. С рецепта от лекар.
123
 
новости, забавни и любопитни факти за игри, приложения, джаджи, интернет, бизнес, култура, наука, техника и други