ТЪРСИ
Гледане на Кафе

Брайл – четене с ръце


 

Гледане на Кафе
Луи Брайл

Редицата от събития, довели до създаването на Брайловият шрифт, започва по времето на кръстоносните походи на френския крал Луи IX.
  След като претърпява съкрушително поражение в кръстоносните походи, кралят се връща в Париж с увереността, че Бог ще го научи на смирение. С тази вяра, той основава първият в света приют за слепи «Quinze-Vingts». Първите гости на приюта били 300 рицари, ослепени по време на походите. По – късно приютът служил за подслон на слепи бездомници.
  Панаирът  «St. Ovid’s Fair» бил едно от най – зрелищните места в Париж. От 14 до 15 август, всяка година, улични търговци, циркови изпълнители и кукловоди демонстрирали тук своето майсторство. През 1771 г. един млад мъж на име Валентин Аюи посещава панаира и дава милостиня на сляпо момче. За негово учудване, момчето познало номинала на монетата. Така Аюи осъзнава слепотата като проблем в цялата му дълбочина и сериозност и решава да му посвети живота си. 12 годишният Франсоа Льозъор става неговия пръв ученик. Валентин го научил да чете, използвайки отначало релефни дървени букви, от които формирал думи. Франсоа бил талантлив ученик и след 6 месеца се научил да възприема печатни страници. Аюи представил ученика си в Кралската академия, където неговото умение потресло учените мъже. Така се появил релефно линейният шрифт. Хората прокарвали пръстите си по изпъкналите релефни букви и съставяли думи и изречения. Революционното изобретение започнало да се разпространява по целия свят. През 1806 г., Валентин Аюи пристига в Санкт Петербург по покана на Александър I. В основаният от Аюи „Петербургски институт за слепи деца“ започнали да се печатат книги. Така било положено началото на първата в Русия библиотека за слепи.

Изобретателите, последователи на Аюи, използвали принципно погрешно схващане, че „което е удобно за зрящите, то е удобно и за слепите“. По системата на Аюи е трябвало да бъдат „прочитани“ стандартните изпъкнали букви, които доста често имали сложни форми. Изобретателите започнали да предлагат изпъкнал шрифт с оригинални или опростени форми на буквите.
  През 1831 г. англичанинът Джеймс Гол въвел изпъкнал под определен ъгъл шрифт, който се използвал известно време в приют за слепи. Алстън от Единбург, предложил свой шрифт, базиран на латинската азбука. Шрифтът на Алстън много напомня на един от днешните компютърни шрифтове - Arial.
  Изобретателската мисъл не стояла на едно място и през 1838 г. Лукас предлага оригинални „ завъртулки“. Тази система е един вид стенография. Буквите се състояли от линии с точки или без точки в единия край. Системата на Лукас никога не била използвана за обучение.
  Въпреки привидната простота, всички системи имали общ недостатък – твърде много време за разчитане и висока себестойност на създадените книги.
  През януари 1809 г. в малкото френско село Кувре се ражда Луи Брайл. Баща му бил сарач. Повече от век в семейство Брайл седларският занаят се предава от баща на син. Дядото на Луи Брайл идва в Кувре през 1740 г. Жени се за дъщерята на майстора - седлар Анвий и наследява занаята му. Именно в това ателие става инцидентът, които лишава от зрение детето-чудо на Кувре. Седларското ателие на баща му се превръща за него в място на изкушенията, където детското му любопитство е непрестанно разпалвано. Върху работната маса са разхвърляни безброй инструменти със странни форми - тънки източени шила, остри като  бръснач седларски ножове. Стара работна маса, груб селски стол, постaвка за хамути, принадлежности за оседлаване - това е ателието, тук ще се разиграе драмата, която ще промени съдбата на всички слепи в света.
  Има ли по - голямо и по - прекрасно изкушение от това да подражаваш на баща си! Един ден, тригодишният Луи, се изплъзва от погледа на родителите си, грабва парче кожа и един остър нож от тезгяха. Детето държи във възпълничките си ръчички дългия нож, който проблясва на слънчевата светлина, проникваща през полуотворената врата. Но кожата е твърда и не се поддава лесно. Ръцете се свиват и изведнъж изплъзналият се нож попада право в окото на малкия Луи. Повече нищо не може да спре неумолимия и трагичен ход на съдбата - нито внимателните грижи на родителите, нито помощта на лекаря в Кувре. Инфекцията се разпространила и върху другото око. На около 5 годишна възраст Луи почти напълно ослепял. Родителите му направили всичко възможно той да получи образование. Слепите хора ги очаквал мизерен живот и тъжно бъдеще. Един седлар в Шеси, който добре познавал семейство Брайл, разказва, че бащата на Луи измислил удивителен метод. Върху една дъсчица той забивал гвоздейчета за тапициране в определена последователност, очертавайки формата на буквите, след което детето търпеливо разгадавало тайнствената азбука на виждащите. Баща му го водел навсякъде със себе си и го научил да различава гласа на птиците, виковете на животните и ароматите на цветята. Брайл започнал да посещава селското училище и благодарение на живият си ум и великолепна памет се учел добре. Селският учител решил, че детето трябва да получи специално образование. През 1819 г., 10 годишния Луи, постъпва в парижкото училище за слепи. Обучението се извършвало по системата на Аюи с книги, които били много големи и скъпи. Училището разполагало само с 14 такива книги, които Луи успешно изучил, докосвайки всяка буква.
  Системата на Аюи била несъвършена. За да се почувства всяка буква били необходими няколко секунди, а когато човек стигал до края на изречението, почти забравял началото му. Луи разбрал, че е необходимо да се търси начин, позволяващ бързо и лесно четене.
  И отново помогнала случайността. По това време във френската армия се използвал оригинален буквен код на артилерийският офицер Шарл Барбие дьо ла Сер за доставка на нощни съобщения. Съобщенията не трябвало да бъдат написани на хартия, защото за прочитането им било необходимо запалването на клечка кибрит, а това би разкрило позицията. Буквите представлявали пробити в картон дупки.
  Да се прочете такова писмо не било по – лесно, отколкото гигантските книги с релефни букви. Луи овладял и този метод, но видял и неговите слабости. Армейският код бил бавен и на страница се събирали само едно или две изречения, което било достатъчно за предаване координатите на противника, но абсолютно неподходящо за писане на писма. Изобретението на Барбие дало на Луи творчески импулс и той създал системата от релефно-точково писмо, позволяваща да се записват букви и цифри, химични и физични знаци. През 1884 г. той въвел „клетка“, състояща се от два вертикални реда, по 3 знака във всеки. Това давало 63 комбинации. Опипвайки всяка клетка, човек може бързо и надеждно да разпознае всяка буква. Това разбира се е по – лесно, отколкото опипването на няколко линии с релефни букви по системата на Аюи.
  Един велик учен е казал, че всяко откритие или изобретение преминава в своето развитие през три етапа. Първоначалната реакция на другите: „Това е глупост! Това не може да бъде, защото това никога не може да се случи!“. След това – „В това има нещо!“, а накрая – „Това всички го знаят“. С това се е сблъскал и Брайл. През 1829 г. той предложил своята система на съвета на Института, но той я отхвърлил. Основният аргумент бил, че разработеният шрифт е неудобен за зрящи преподаватели. Въпреки неодобрението на учените, Брайл внедрява своя шрифт. Неговата система ставала все по – популярна сред обикновените хора и през 1837 г. Съвета отново разглежда системата му. Този път Брайл получил подкрепа.
Опитвали са да игнорират изобретението на Брайл, безрезултатно са опитвали да го преработят, но в крайна сметка светът признава, че разработената от Брайл писмена система за слепи е най – добрата. Брайл създава и специален прибор за писане, напомнящ перфоратор, който с малки промени е стигнал до наши дни. Въпреки слабото зрение и голямото натоварване, от 1828 той се заел да преподава география, алгебра, а след това и музика, докато работел като органист в парижката църква "Сен-Никола Де Шам".
  „На Господ беше угодно, пред моите очи винаги да стои ослепителното великолепие на вечната надежда“ – казва Брайл на своите приятели преди смъртта си.
  Луи Брайл умира на 6 януари 1852 г. в Кувре. През май 1887 г. е открит негов паметник, направен от известният френски скулптор Леру.
  100 години след смъртта на Луи Брайл, тленните му останки са пренесени във френския Пантеон и погребани заедно с други видни личности на Франция.
  При съвременните дисплеи за слепи, Брайловите клетки са разположени в редици. Текстът се преобразува в сигнали и някои от точките в клетките изпъкват така, че човек, прокарвайки пръсти по всички клетки, прочита написаното. Всички тези дисплеи тежат повече от килограм и струват над 2 хиляди долара. Възниква въпросът – достигнали ли са съвършенство тези устройства или могат да се намерят нови решения?
  Главните недостатъци на Брайловият шрифт – са ниската скорост на четене и невъзможността за общуване в реално време. Напредъкът в създаването на все по-усъвършенствани методи за комуникация е чрез увеличаване на скоростта на разпознаване на буквите.
  Брайловото писмо в наши дни се използва от хора в цял свят, като за звуковете на различните езици се приспособяват нови комбинации от точки. Брайловата азбука е пренесена в България от Русия през 1906 година. На нея са съставени всички учебници и книги за незрящи на български език.

Гледане на Кафе
Дата: 6 - ти септември 2011г.

Виж източниците за тази статия
Търсене: Брайл четене с ръце
Брайл – четене с ръце
Опитвали са да игнорират изобретението на Брайл, безрезултатно са опитвали да го преработят, но в крайна сметка светът признава, че разработената от Брайл писмена система за слепи е най – добрата.
Британците не си мият ръцете
Всеки шести мобилен телефон във Великобритания има следи от чревната бактерия Escherichia coli. И знаете ли защо? - Защото някои не си мият ръцете със сапун след използване на тоалетната.
Разработено е онлайн приложение за създаване на книги въз основа на материали от Уикипедия
За броени минути програмата генерира книгоподобен текст, използвайки информация, открита в онлайн енциклопедията по търсения от потребителя въпрос.
Хората ще се учат да управляват неща със силата на мисълта
Американски специалисти от Калифорнийския университет в Сан Диего са разработили устройство, позволяващо управлението на телефона да става без помощта на ръцете.
Plextor M3S- SSD с 2.5-инчов форм-фактор
Компанията Plextor анонсира SSD-дискове от серията M3S за настолни компютри и лаптопи.
OCZ Octane: 2,5-инчови SSD-дискове до 1TB
От 1 ноември компанията OCZ Technology Group ще започне продажбата на хард-дискове Octane и Octane-S2, използващи се за свързване към компютри с интерфейс, съответно - Serial ATA 3.0 и Serial ATA II.
Ръкавици за 5 минути
Не изхвърляйте стария си любим пуловер.
Вижте прахосмукачката Dyson, която се бори с огън
И след всичко това, прахосмукачката работи.
Новият компактдиск ще може да съхранява данните с хилядолетия
Английски учени заявиха, че са разработили диск, който може да съхранява данните вечно.
Разликата във възрастта влияе върху умствените способности на братята и сестрите
Учени от Университета Нотр Дам (Франция) установили, че братята или сестрите, чиято възрастова разлика надвишава две години, показват по-високи образователни постижения в сравнение с тези, чиято разлика е по-малка.
 
новости, забавни и любопитни факти за игри, приложения, джаджи, интернет, бизнес, култура, наука, техника и други